Dit door Maria Lansdaal geschilderde kunstwerk werd na afloop van het concert verloot. De opbrengst bedroeg €255 en is overgemaakt naar giro 555 t.b.v. Oekraïne.

Huldiging jubilarissen

Zaterdag 16 juli 2022 is tijdens “Kunst op het Gras”, de jaarlijkse afsluiting van het zangseizoen, een aantal leden van Westlands koor Kunst voor het Volk gehuldigd. Fien Duivesteyn, al 56 jaar koorlid, Gré van den Ende en Gerda Lindhout, beiden 46 jaar lid van het koor, ontvingen uit handen van Cor Resseler, voorzitter van de regionale commissie West van de KCZB een prachtige oorkonde én sculptuur, de ‘gouden’ roos, als dank voor hun inzet en trouw lidmaatschap. Ook Ans Schalke, lid sinds 1996, werd in het zonnetje gezet. Jubilaris Tineke Jense was helaas afwezig en werd later gehuldigd.

Maria Lansdaal geschilderde kunstwerk
Image